Get Adobe Flash player
صفحه اصلی :: پمپ های کف کش 2 اینچ :: پمپ کف کش مدل S18
تولیدات پمپ های کف کش - پمپ های کف کش 2 اینچ

 

S-18

کفکش S18 مخصوص پمپاژ آب صاف:

موارد استفاده:
کفکش های S18 اسپیـکــو برای تخلیه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهای زائد ، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته میشود.
مشخصات پمپ:
  • پمپهای مدل S18-1 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ 220 ولت با 10% نوسان ولتاژ شبکه طراحی شده است.
  • پمپهای مدل S18-3 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجـــه به نوســـانات برق شبکـه با ولتـاژ 380 ولت سـه فـاز و بـا 10% نوسـان طراحـی شده است.
  • کلیه قسمتهای پمپ و پروانـه از آلمینیـوم بـا آلیـاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقـه از فـولاد مخصوص زنگ نـزن (استنلس استیل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدهد.
  • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلمینیومی پمپهای اسپیکـو قبل ازرنگ در حوضچه های مخصوص اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشد.
  • الکتروموتورپمپهای اسپیکـو از روتوراستاتور و سیم پیچی استانداردی به همراه اورلودحرارتی که در محفظهای مخصوص مملو از روغن غیرسمی برای خنک کردن بهتر قرار دارد تشکیل شده است.
  • در طراحی پمپ اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهـای مکانیکـی محفظه ای مملو از روغن غیرسمی مخصوص بین پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده اسـت کـه توسـط یک جفت سیل مکانیکی مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندی میشود.
  • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
  • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شـود ، پمـــــپ مربوطـــه شش ماه طبق شرایط منـــدرج در ضمانتنامــه گارانتی بوده و ۵ سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت می گرد.
پمپ های کف کش مدل S18

پروانه مدل S

نوع پروانه کف کش های مدل S18

 

مشخصات ابعاد کفکش های اسپیکو مدل S18

نقشه ابعاد پمپ

مشخصات ابعاد پمپ کف کش S18

نقشه ابعاد پمپ کف کش S18

مشخصات آبدهی بر اساس منحنی مربوطه

منحنی آبدهی کف کش مدل S18

جدول مشخصات فنی

مشخصات فنی پمپ کف کش مدل S18

مشخصات قطعات کفکش های S18

نقشه قطعات پمپ کف کش S18

نـام قطعـه

شماره

نـام قطعـه

شماره

کفی سیل

22

کابل

1

سیل مکانیکی دوبل

23

لاستیک محافظ کابل

2

اورینگ پمپ

24

روبنده کابل گیر

3

محفظه پمپ

25

پیچ استیل

4

کاسه نمد

26

لاستیک آببندی کابل

5

پروانه کفکش

27

دسته پمپ

6

مهره پروانه

28

درپوش موتور

7

درپوش پمپ

29

مهره برنجی سیم ۲۲

8

صافی فلزی

30

لاستیک آببندی سیم ۲۲

9

خازن

31

واسطه دینام

10

دیفیوزر

33

واشر فنری بلبرینگ

11

فلوتر

34

اورینگ موتور

12

بوش پروانه

35

بلبرینگ

13

سرشیلنگی

36

شفت و روتور کامل

14

پیچ استیل ۱۶×۵ چهارسو

37

خار پروانه

15

پیچ استیل ۲۵×۶ شش پر

38

بلبرینگ

16

پیچ آلن استیل ۲۵×۶

39

کاسه نمد

17

واشر تخت ۶

40

سیم پیچ کامل

18

پیچ آلن استیل ۵٠×۶

41

پوسته موتور

19

واشر تخت ۲۲

42

پیچ استیل

20
   

اورینگ ۸

21